Odgovorno snabdevanje

Mi ne pravimo samo kafu vrhunskog ukusa, mi se takođe snabdevamo odgovorno i staramo se da zajednice farmera koji uzgajaju naša zrna budu zbrinute.

Rainforest Alliance (Alijansa za očuvanje prašuma)

imageUkoliko želimo da imamo održivi biznis sa kafom, moramo da investiramo u održivo snabdevanje kafom, starajući se da se naša kafa uzgaja na način koji štiti životnu sredinu i dozvoljava zajednicama koje uzgajaju našu kafu da napreduju. 

Rainforest Alliance je neprofitna organizajcija koja nastoji da stvori budućnost u kojoj će se ljudi i priroda razvijati u harmoniji. 

Radeći zajedno sa različitim zainteresovanim stranama, uključujući farmere, biznise, potrošače i mnoge druge, Rainforest Alliance radi na poboljšanju uslova za život, zaštiti biodiverziteta, jačanju glasa farmera i šumskih zajednica, i pomaže im da ublaže i adaptiraju se na klimanske promene.

icon

Mi smo prva kafeterija u Ujedinjenom Kraljevstvu koja se još 2008. godine obavezala da se u potpunosti snabdeva kafom koja dolazi sa farmi sertifikovanih od strane Rainforest Alliance.

imageOtkad smo započeli partnerstvo sa Rainforest Alliance, zajedno rešavamo neka od najhitnijih pitanja sa kojima se naša planeta danas suočava, tako što smo promenili način proizvodnje, snabdevanja i potrošnje prirodnih resursa.

Svaka farma sertifikovana od strane Rainforest Alliance mora da prati stroge smernice za bolje metode gajenja kafe i uslove rada, kao i za bolju brigu o prirodi.

Na ovaj način osiguravamo da je kafa, ili kakao, koje služimo u svim našim napicima proizvedena odgovorno i održivo.

Možete biti sigurni  kad god izaberete da  Costa Coffee. Podržavate farmerske i šumske zajednice koje brinu o našim prirodnim resursima.