Costa fondacija

Mi verujemo da je obrazovanje prvi korak ka boljem životu, i težimo da poboljšamo škole u najsiromašnijim zajednicama uzgajivača kafe.

Promenite životnu priču jednog deteta

imageMi znamo da su farmeri koji uzgajaju kafu esencijalni deo našeg biznisa. Bez njih ne bismo uspeli da i dalje inspirišemo svet u ljubavi prema vrhunskoj kafi! 

Mnoge zajednice uzgajivača kafe se nalaze u udaljenim ruralnim područjima, u nekim od najsiromašnijih zemalja sveta, a deca u ovim zajednicama često imaju ograničen ili nikakav pristup obrazovanju. 

Costa fondacija je osnovana 2006. godine sa ciljem da podrži sve one  koji žive u udaljenim zajednicama, gradeći škole koje će deci pružiti sigurno i kvalitetno obrazovanje.

Znamo da obrazovanje ima moć da promeni životnu priču deteta, zbog čega Costa fondacija ima veliku viziju - da iskoreni siromaštvo u zajednicama uzgajivača kafe.

icon

Više od 1000 radnih mesta za učitelje, asistente, administratore, kuvare

imageDeset različitih zemalja širom pojasa kafe sada uživa u plodovima  školskog projekta Costa fondacije, uključujući Kolumbiju, Ugandu i Vijetnam. Costa fondacija pruža podršku ovim zajednicama ne očekujući ništa zauzvrat, što znači da mi često pomažemo farmerima čak i u oblastima iz kojih nismo u mogućnosti da kupimo kafu. 

Ova velika postignuća su moguća jedino kroz entuzijazam i posvećenost našeg tima u prikupljanju sredstava za Costa fondaciju, i trajnu darežljivost naših klijenata i dobavljača. Naš cilj je da sakupimo 20 miliona funti do 2021. godine i finansiramo izgradnju 100 škola do 2020.

Costa Foundation - *Registered charity no. 1147400 In Scotland, SCO43414